skiba123, teksty z sierpnia 2010 roku

1 tekst z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest ski­ba123.

Cza­sem słowo ' tyl­ko ' sta­je się ' aż ' 

myśl
zebrała 77 fiszek • 24 sierpnia 2010, 15:22
skiba123

Żyje tzw. rzeczywistością. Raz pod górke a raz z górki.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skiba123

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność